Fundusze Europejskie

Zapiekanki

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

 

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla BAN-FOOD SP. Z O.O.  SP.K.

 

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Planowane efekty projektu:

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu ogółem: 298 606.23 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 298 606.23 PLN

Beneficjent: BAN-FOOD SP. Z O.O.  SP.K.

 

www.mapadotacji.gov.pl

SERCE KAZIMIERZA

.

Serce Kazimierza
REGIONALNY POTENTAT

.

Regionalny potentat